Tjänster

CAD/BIM-samordning

AEC har expertis inom BIM-samordning och bidrar med ordning och riktlinjer i projektet så att projektörernas information hamnar på rätt plats.

För att få bygg- och infrastrukturprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en BIM-samordnare. AECs CAD/BIM-samordnare har djup kunskap i de vanligaste CAD/BIM-programmen och en projekteringsbakgrund.

För oss handlar BIM om översikt och samordning av den stora mängden information i ett bygg- eller infrastrukturprojekt. Vi tar en aktiv roll i projektet och stöttar både beställare och projektörer. Vi försöker hela tiden att finna den enklaste vägen att samordna projektörerna mot de gemensamma mål som beställaren har satt upp. Vi ser en stor fördel i att vi är en neutral part som har BIM som vår specialitet.

UPPSTART AV PROJEKT
I uppstarten av projektet sätter vi upp ett uppstartmöte och sedan hjälper vi er med:

 • Sätta upp former för utbyte av data mellan projektörer
 • Skapa och granska CAD/BIM-manual
 • Upplägg för filstruktur på projektportal och/eller server
 • Namngivning av modeller och ritningar
 • Mallfiler, ritningsindelningar och stämplar
 • Hitta rätt detaljeringsnivå (Level of Detailing, LoD)
 • Uppbyggnad samordningsmodell

UNDER PROJEKTETS GÅNG
Under projektets gång sätter vi upp regelbundna CAD/BIM möten för att ta upp problemställningar och säkerställa att projektet löper enligt plan. Dessutom hjälper vi er med:

 • 3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller
 • Samordningsmodell kopplad till tidplan
 • Löpande kontroll av modeller och strukturer
 • Tips och råd, hjälp med utveckling och arbetsmetoder
 • Skapa granskningssessioner i Bluebeam tex enligt BEAst

FÖRVALTNING OCH ARKIVERING
Vårt åtagande kan även sträcka sig till förvaltning och överlämnande av BIM-modellen. Vi bistår då med:

 • Rutiner för hantering av förvaltningsmodell
 • Hantering av ytor för olika ändamål.
 • Sammanställning och kontroll av modeller för relationshandling
 • Överlämnande till arkiv

Kundreferenser

Exempel på våra kunder och projekt inom CAD/BIM-samordning är Framtidens Universitetssjukhus – Östergötlands läns landsting, Triple Towers – PEAB (Svenska Mässan Hotellfastigheter AB), Emporia – Steen & Ström, Smålands Musik och Teater – Landstingsenheten i Jönköpings län – Förbifarten – OLP och Västlänken.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till!

Cecilia Aasa

Försäljning, väst

Lenita Andersson

Försäljning, Öst

Niklas Jörlén

Försäljning, Öst

William Nelander

Försäljning, norr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer