Cases

West Link Contractors

Läs mer

Tillgänglighet är ledordet i Västlänkens mest utmanande etapp

Västlänken är ett järnvägsprojekt i centrala Göteborg som ska minska antalet stationer när tågtrafiken ska passera staden och samtidigt skilja på gods- och persontrafik. Projektet är planerat att pågå till 2026 och omfattar en sträcka på totalt åtta kilometer varav sex kilometer i tunnel.

Jag har jobbat med många projekt, men Korsvägen är nog de mest komplexa och tekniskt sett mest utmanande jag varit delaktig i, säger Per Öberg, projekteringsledare på WLC. Vi ska bygga en tunnel och för att passera Korsvägen ska vi gräva oss 30 meter ner. Sedan ska vi under Mölndalsån och under E6:an så det är en hel del schaktning på sträckan. Dessutom ska vi korsa en befintlig järnväg.

Anpassningsbart system

Inledningsvis bestämde sig WLC för hur de ville driva projektet och utifrån de kriterierna sökte de en systemlösning som kunde anpassa sig till arbetssättet. Valet föll på Autodesk BIM 360.

Min erfarenhet är att man först ska bestämma hur projektet ska fungera och sedan hitta ett system som matchar det behovet. För Korsvägen var det en grundförutsättning att hitta ett webb- och molnbaserat system med kapacitet att hantera den mängd mappar och dokument som projektet kommer kräva. Utifrån våra behov kring tillgänglighet, historik och sökbarhet föll valet på BIM 360. Systemet är som ett ramverk vilket möjliggör att vi kan justera och anpassa på det sätt som passar oss.

Läs mer om projektet.

Kontakta Magnus för mer information!

Magnus Gustavsson

Konsultchef

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer