I månadens e-Tips för Revu har vi istället för ett traditionellt e-Tips samlat och sammanfattat några av nyheterna i Bluebeam Revu 20. Ladda ned eTipset.