Cases

West Link Contractors

Läs artikeln

Automatisering och externt stöd hjälper West Link Contractors – WLC i Västlänken

Dokumenthantering och kvalitetssäkring kan vara utmanande i ett byggprojekt. När WLC som är ett Joint Venture mellan NCC och BAM Wayss und Freytag, startade sina deletapper för Västlänken i Göteborg valde de att satsa på en automatiserad systemlösning och att ta in externa datasamordnare.

I maj 2018 startade projektet Västlänken, en dubbelspårig tågförbindelse genom centrala Göteborg på åtta kilometer varav sex kilometer i tunnel. En av entreprenörerna som har ansvaret för flera deletapper är WLC.

Det är ett omfattande projekt med flera etapper och delprojekt som ska matcha varandra. När det är ett stort antal projektörer, leverantörer och underleverantörer involverade är det viktigt att datasamordningen har ett bra flöde, säger Per Öberg, Projekteringsledare på WLC.

För att effektivisera och kvalitetssäkra all dokumenthantering har WLC valt att arbeta i den molnbaserade lösningen BIM360. De har också valt att ta in två konsulter från AEC i rollen som datasamordnare för att kunna använda systemlösningen maximalt.

Västlänken är ett enormt projekt med tusentals dokument som ska delas mellan flera parter med olika behov och vid olika tillfällen. Tillsammans med WLC har vi skapat ett flöde och kvalitetssäkrat processerna. Vi har också satt vilka behörigheter olika aktörer behöver. I den inledande fasen är det oerhört viktigt att få ett fungerande flöde från projektör till entreprenör och vidare till beställaren, berätta Flutura Gashi, BIM- och datasamordnare på AEC, som har jobbat i projektet sedan 2018.

Inledningsvis bestod uppdraget av att sätta upp flödet och datasäkerheten för att skapa en automatisering där systemet själv kvalitetssäkrar och stämmer av mot gällande avtal i projektet.

Det är otroligt många bygghandlingar och det är orimligt att manuellt granska alla dokument. Därför har vi satt upp systemet för att det automatiskt ska känna av eventuella fel och med produkten AEC PLUS Infra har vi också gjort så att systemet upptäcker avvikelser från riktlinjerna som Trafikverket har på projektet. Eftersom vi har erfarenhet och kunskap om våra kunders verksamheter är det möjligt för oss att jobba nära projektet och bli specialister för deras lösning.

Under projektperioden jobbar Flutura och Johanna som datasamordnare direkt i projektet med ansvar för att flödet fungerar som planerat och supporterar användarna vid behov.

När vi jobbar nära kunden ger det oss också möjligheten att vara ett stöd genom hela projektet för alla användare. Byggbranschen har en lång tradition av manuell dokumenthantering och därför finns vi med för att underlätta användandet av BIM360. För mig som konsult är det viktigt att kunna gå in helhjärtat i projektet och när vi är med från början till slut får våra kunder ut maximalt av alla funktioner i systemet.

Västlänken är planerad att pågå till 2026 och då kommer samtliga dokument för vidare förvaltning finnas att hämta ur systemet.

BIM360 är en molnbaserad lösning som används under projektperioden. När förvaltningen ska ta över hjälper vi våra kunder att spara över all dokumentation till pärmen som lämnas över av projektet.

För oss är det viktigt att finnas med innan, under och efter projektet för att våra kunder ska kunna fokusera på sin verksamhet istället för att lägga tid på versionshantering och dokumentsäkerhet, berättar Flutura Gashi, BIM/Data-samordnare på AEC.

Förutom supporten i systemet ser WLC flera andra vinster med att anlita konsulter från AEC i projektet.

Att använda AEC som konsulter för BIM360 frigör tid för oss i projektet och samtidigt får vi ta del av deras kompetens. För oss är det viktigt att lösningen anpassas efter våra behov och med den kunskap AEC har om vår bransch får vi stor nytta av deras kunskap genom hela vårt arbete. De blir mer än bara konsulter som gör en punktinsats, de blir en del av vårt team som är specialister på sina tjänster, säger Per Öberg på WLC.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus!

Magnus Gustavsson

Konsultchef

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer