Tjänster

IT-utveckling och drift

IT-tjänster handlar om att anpassa tekniska lösningar så att de passar dig. I vårt nätverk av IT- tekniker hittar du därför både den kvalificerade teknikern och den goda lyssnaren i en och samma person.

Serveranpassning och serverunderhåll

Servermiljön är hjärtat i varje verksamhet. Utan en väl anpassad och fungerande servermiljö minskar snabbt företagets produktivitet. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en skräddarsydd servermiljö och med kontinuerligt underhåll garanterar vi driftsäkerhet och funktionalitet.

Koordinerade arbetsstationer

Genom att bygga upp en homogen datorpark som är ISV-certifierad skapar vi en arbetsplats där alla viktiga arbetsverktyg blir tillgängliga för användarna på ett enkelt och effektivt sätt.

Säkerhets- och arkivlösningar

Idag är utsatta datorer och lagringsmiljöer det största hotet mot ett företags löpande verksamhet. Med en väl genomtänkt administration av behörigheter, väl utprovade skydd mot intrång samt en stabil lösning för säkerhetskopiering skapar vi en trygg IT-miljö som står emot risker både utifrån och vid egen datahantering.

Analys och övervakning

Optimering är nyckelordet för en lyckad IT-miljö. Genom våra effektiva metoder och verktyg hjälper vi er att optimera er IT-miljö eller helt enkelt bistå med ett nytt perspektiv på er IT-miljö.

IT-strategi

Genom långa och täta samarbeten med branschens ledande aktörer har vi stor erfarenhet inom IT-strategi. Med vår kunskap hjälper vi er att skapa en strategi som förbereder företaget på framtiden och är baserad på behov, önskemål och budget.

Projektledning

Vid implementering av nya system är det viktigt med en kompetent resurs som håller i trådarna och kan definiera framgångsfaktorer för projektet. Våra erfarna projektledare inom IT hjälper er med definiera projektet, analysera riskfaktorer och efterlämnar en dokumentation för säkerställning av funktion och kvalitet.

Användar- och administratörsutbildning

Utvecklingen av IT-system sker i en rasande fart och för att få ut de mesta av investeringar gjorda inom IT är det viktigt att även användarna får en motsvarande uppgradering. Vi utbildar alla era användare, från användargrupper till interna IT-personalen.

IT-support

Även den mest kunniga tekniker behöver hjälp ibland. Därför erbjuder vi support rörande allt från användarfrågor till systemadministration. Hos oss hanteras support systematiskt och med återkoppling i form av rapporter över ärendetyper, tidsåtgång, analys av problemområden och möjliga bredare lösningar på återkommande svårigheter.

Totalåtagande, drift och underhåll

AEC kan även ta ett totalt ansvar för drift och underhåll av er IT-miljö. Då kan du som kund helt slippa tänka på IT-miljö och våra kompetenta IT-tekniker säkerställer att företagets krav på funktionalitet och säkerhet uppfylls.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss

Lenita Andersson

Försäljning, Öst

Katarina Bosson

Försäljning, Väst

Niklas Jörlén

Försäljning, Öst

Hej Niklas!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer