Revit eTips: AEC PLUS-funktionen Filter

Vårt tilläggsprogram AEC PLUS har många användbara funktioner, varav en är Filter. Med Filter kan du snabbt och enkelt filtrera ut objekt i projektet, där det går att välja på objektstyp, typnamn, plan, egenskaper med mera. Ladda ned e-Tips: