I ett projekt vill man att alla vyer av samma typ skall visas på samma sätt i hela projektet. Ett bra sätt att åstadkomma detta är att använda sk View Templates. Det mesta som styr en vys visning kan sparas i dessa mallar, allt från specifika delar av en objektstyp till filter, länkade filer m.m.

Ladda ned e-Tips