AGACAD Smart Assemblies

Som ett tilläggsprogram till Revit ger Smart Assemblies möjlighet för tillverkare eller personal på plats att enkelt ta fram detaljritningar.

Programmet är utvecklat för konstruktörer, ritkonsulter, tillverkare och arkitekter som behöver ta fram exakta detaljritningar och sammanställningar för tillverkning inom stål, betong, träkonstruktioner och tillhörande detaljer.

Funktionalitet

Smart Assemblies skapar inte bara sammanställningsritningar och de olika ingående vyerna utan även måttsättning enligt regler man själv kan sätta upp.

Programmet känner av väggar, objekt, golv, balkar, pelare och bjälklag i din Revit-modell. Sammanställningsritningarna genereras utifrån en förvald mallfil där vyer och förteckningar är placerade på rätt ställen.

Smart Assemblies kombinerar ihop nästade familjer såsom betong eller stålelement till en enhet och genererar automatiskt erforderliga sektionsritningar, mått, text och förteckningar. Även här används fördefinierade regler som användarna i projektet sätter upp. Programmet uppdaterar också befintliga ritningar när ändringar behöver göras i projektet.

Arbeta tidseffektivt

Snabbt – Smart Assemblies låter dig förbereda sammanställningar för många objekt åt gången.

Spara hundratals timmar – Med Smart Assemblies sparar du hundratals timmar vid måttsättning av detaljritningar.

Enkla uppdateringar – Ändringar i projektet uppdateras snabbt på detaljritningarna genom funktionen “Update Assembly”.

Enkel kontrollprocess – Smart Assemblies visar en dialog med en översikt över de olika sammanställningarna. Skulle några objekt inte ingå i en sammanställning kan du enkelt filtrera ut dessa och skapa sammanställningar.

Kvalitetssäkring – Varje sammanställning redovisas med en egen färg för att visa dess status. Användaren ser därigenom snabbt vilka sammanställningar som är uppdaterade och vilka som behöver uppdateras. All uppdatering sker i realtid så att misstag undviks och processen kvalitetssäkras.

Vi finns här för dig!

Kontakta oss!

Lenita Andersson

Försäljning, Öst

Niklas Jörlén

Försäljning, Öst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer