AGACAD Metal Framing Floor

Metal Framing Floor gör metallinramning av golv snabbt och enkelt med fulla projektuppdateringar i realtid i Revit®. Dessutom genererar den vyer med automatiska dimensioner för golvpaneler eller segment samt exakta materialförteckningar och ritningar. Så kvalitetsproduktion och korrekt montering säkerställs på plats.

Rammetallgolvsystem och platta ståltak i Revit® BIM-modeller som minskar kostnaderna för konstruktion, design och spillmaterial

Anslutningar, skärningar, stöd och andra detaljer kan distribueras baserat på fördefinierade regler eller anslutningstyper. De kan sedan modifieras eller uppdateras för att passa projektdesignstadiet och den detaljnivå som krävs. Golvramar och utformningen av ramelement och detaljer kan ändras och uppdateras när projektet ändras. Den dynamiska uppdateringsfunktionen kan göra ändringar på alla golvramar av samma typ samtidigt.

Bjälklagselement i projektet kan enkelt märkas ut utifrån deras egenskaper och placering i bjälklagsskiktet. Och information för tillverkning kan genereras automatiskt med alla önskade vyer, scheman och ritningar för varje golvsegment eller panel.

Välkommen att kontakta oss!

Cecilia Aasa

Försäljning, väst

Lenita Andersson

Försäljning, Öst

Niklas Jörlén

Försäljning, Öst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer