AGACAD MEP Engineering

MEP Engineering för projektering av installation.

Sviten innehåller fyra tilläggsprogram för automatisering av tidsödande moment vid projektering av värme, kyla, el, ventilation och brand.

R-Heating – Projektering av värme- och kylsystem

R-Heating automatiserar Revits funktioner för värmesystem. R-Heating hjälper dig genom hela processen, från utplacering av radiatorer och elektronisk utrustning till automatisk uppkoppling mot system och balansering av densamma.

I R-Heating kan du även projektera kyla med automatisk rördragning, balansering av ventiler m.m.

Funktionalitet

 • Placera automatiskt ut radiatorer och skapa värmesystem
 • Automatisk balansering av värme- och kylsystem
 • Spara dina inställningar för framtida projekt
 • Komponenter från kända tillverkare
 • Stort antal radiatorer
 • Automatisk utplacering av värmeelement – t.ex. under varje fönster i modellen
 • Automatisk utplacering av anslutningsrör och rördelar

Smart Hangers – Upphängning av el- och VVS-system

Med Smart Hangers kan du enkelt sätta in ett stort antal upphängningsanordningar med få arbetsmoment. Använd Smart Hangers för upphängning av ventilationskanaler, rör, kabelstegar, elrör och andra produkter i Revit. Upphängningarna känner automatiskt av platta eller lutande tak, golv, konstruktionsdetaljer, väggar och till och med referensplan i nuvarande eller länkade modeller.

Du kan också dela upp installationsobjekt i olika längder, räkna ut upphängningsdimensioner och skapa detaljritningar. Smart Hangers har också stöd för IFC-filer.

Funktionalitet

 • Placera ut ett flertal upphängningsanordningar i få moment
 • Skapa egna upphängningsanordningar
 • Redigera placeringen av upphängningsanordningarna
 • Layouten uppdateras automatiskt vid ändringar i A-modellen
 • Skapa detaljritningar och sammanställningar med ett fåtal klick
 • Urval- och filterfunktioner
 • Enkelt användargränssnitt

Smart Diffusers  – Projektering av ventilation

Med Smart Diffusers kan du automatiskt placera ut don i rum.  Användaren slipper placera ut don manuellt och beräkna systemen för hand. Programmet har dessutom en användbar funktion att kunna skanna tillverkningsdata från produktblad (.pdf eller .jpg). Genom att använda dessa funktioner kan du hitta och placera ut rätt don beroende på typ av rum.

Funktionalitet

 • Hitta rätt don och räkna snabbt ut behov per rum
 • Undvik onödiga fel genom att låta Smart Diffusers räkna ut antal och placering
 • Spara och återanvänd inställningar för att säkerställa att standarder efterföljs
 • Skapa relationer mellan ventilationskomponenterna så uppdaterar programmet parametrarna automatiskt

Smart Sprinklers – Projektering av brandsystem

Smart Sprinklers är ett verktyg för projektering av brandskydd. Smart Sprinklers utökar de beräkningsfunktioner som redan finns i Revit och låter dig automatiskt placera ut, beräkna, dimensionera och koppla ihop sprinklersystemen. Via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt kan användaren välja mellan olika rörkopplingar.

Användaren kan modifiera befintliga eller skapa helt egna regler och standarder vid behov.

Funktionalitet

 • Skapa tredimensionella sprinklersystem
 • Dimensionera enligt standarder (ISO, AS, NFPA, etc)
 • Löpande kollisionskontroller i systemet
 • Återskapa sprinklerlayouter från tidigare projekt för att säkerställa att standarder följs
 • Möjlighet att distribuera och redigera sprinklersystem även i länkade modeller
 • Automatisk koppling av sprinklersystem
 • Integrerad rördimensionering

Vi finns här för er!

Kontakta oss!

Lenita Andersson

Försäljning, Öst

Niklas Jörlén

Försäljning, Öst

Cecilia Aasa

Försäljning, väst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer