25 oktober

Inspelat

Välkommen att lyssna på vårt webinarium den 25 oktober, där vi berättar om TakeOff, en del av Autodesk Construction Cloud

Samarbete är avgörande för ett projekts framgång, och när information försvinner mellan arbetsgrupperna är det lätt att tappa viktig nyckeldata. Från problem med versionskontroll på dokument till bristande tillgänglighet över lag – människor begår misstag och tid går till spillo. Därför är det viktigt att ha en integrerad strategi som underlättar för att ta fram exakt mängdning samt schemaläggning i ett tidigt stadie av planeringen. Med en exakt bild av projektets omfattning och flöde, kan arbetsgrupperna vinna fler anbud samtidigt som de är framgångsrika under själva genomförandet av projektet. TakeOff kombinerar 2D- och 3D-mängdningsfunktioner för exaktare beräkningar.

När: 25 oktober 2022
Kl: 09.00-09.45
Var: Här kan du lyssna på det inspelade webinariet.

Föredragshållare: Annie Törngren