1 eller 15 mars

Online via Teams

AEC erbjuder korta funktionsspecifika kurser inom elsäkerhetsprogrammet Febdok. Kurserna kommer att vara 1½ timme långa och erbjuds vid två olika tillfällen. Först ut är  Att Dimensionera, följt av Funktioner i Plus och Komplett. Kurserna är oberoende av varandra och du väljer vilken eller vilka du vill delta på. Inga förkunskaper krävs.

Att Dimensionera
Under kursen går vi igenom hur Febdok kan hjälpa till med vissa delar som behövs vid en dimensionering och vad som krävs som standard enligt Elinstallationsreglerna. Vi utgår från de viktigaste delarna och hänvisningar till de olika avsnitten samt enligt handbok 421.

Du får beräkna konstruktionsströmmen och se vad som påverkar belastningsförmågan på kabeln. För skydd mot kortslutning kontrolleras både den högsta och den lägsta kortslutningsströmmen samt brytförmågan på skyddet. Genomgång av hur du kan beräkna spänningsfall med hjälp av Febdok och vad som rekommenderas i elinstallationsreglerna.

Vi har en enklare genomgång av hur Febdok redovisar selektivitetsanalys.

När: 1 eller 15 mars, kl: 10.00-11.30
Pris: 500 SEK exkl moms
Var: Via Teams
Kursledare: Michael Eriksson

För mer info och anmälan

Funktioner i Plus och Komplett
Under kursen går vi igenom hur man lägger in egna transformatorer i Febdok och vilken data som krävs.

Vid olika driftfall på en anläggning kan vi använda ett scenario i Febdok där man kan välja och bestämma vilket driftfall som skall vara aktivt. Där är det ett matande nät och vi kompletterar med en generator och de uppgifter som behövs för densamma och en fördelning med CTS-brytare samt hur man kan konfigurera olika driftfall.

Översiktdialogen är en bra funktion som underlättar om det är en större anläggning, för att se en enklare struktur och kompletteringar samt byte av material. Här visas även en sammanställning av de felmeddelanden som eventuellt finns i anläggningen.

Vi går igenom ljusbågsberäkningen i Febdok som utgår från IEEE för beräkning och vad man anger i Febdok för att kunna redovisa ett resultat.

När: 1 eller 15 mars, kl: 13.00-14.30
Pris: 500 SEK exkl moms
Var: Via Teams
Kursledare: Michael Eriksson

För mer info och anmälan