eTips AEC PLUS Färgmarkera

Ett AEC PLUS-verktyg för att färgmarkera och som kan användas som en kontrollfunktion eller som design overrides på vyn.

Likt en överstrykningspenna färgmarkerar man objekt utifrån värden på parametrar.

Läs hela eTispet