Cases

Wallenstam

Läs hela artikeln

Så “Forma(r)” Wallenstam sina tomter

Med Forma kan Wallenstam skissa fler förslag och välja den bästa lösningen

Att stadsplaner tomter eller områden är både tidskrävande och dyrt. För två år sedan implementerade Wallenstam ett nytt verktyg för att lättare bygga upp och jämföra olika alternativ på sina tomter. I början av 2022 blev det norska programmet Spacemaker en del av Autodesks utbud, och i maj 2023 byttes namnet till Forma. Programmet är ett verktyg för det tidiga skedet av byggprocessen och kan förklaras som ett stadsplaneringsprogram. Ett företag som använt verktyget är Wallenstam.

Vi skaffade Spacemaker för ungefär 2-3 år sedan. Det var min kollega Erik som först hittade programmet och tyckte det verkade som ett intressant verktyg som skulle passa vårt sätt att arbete. Strax efter att jag började på Wallenstam bestämde vi oss för att det var ett program vi ville arbeta med, berättar Albin Hedwall, systemansvarig för Forma på Wallenstam.

Smidigt och kostnadseffektivt

Fördelen med Forma är att såväl beställande kunder som arkitekter på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan testa och jämföra olika alternativ för en eller flera tomter. När modellen är uppbyggd ger verktyget möjlighet till analyser av exempelvis bullernivåer, solljus och hur omgivningen påverkas av förslagen.

Vi använder Forma för att experimentera med volymer på olika platser och hur de förhåller sig till omgivningen. Då kan vi testa och jämföra för att hitta bästa förslaget. En stor fördel är att vi kan använda Forma för att göra bedömningen om platsen och förutsättningarna är bra för att sedan ta projektet till nästa steg.

Forma har en direkt koppling till Lantmäteriet vilket gör det möjligt att hämta in all information om området som ska planeras. Tomtgränser och data kopplat till tomten följer med in i Forma. Till skillnad mot liknande system ingår ofta beställningarna i licenskostnaden.

Med information från Lantmäteriet kan Wallenstam genomföra buller- och solanalyser.

När vi tittar på ett nytt projekt tar vi hem all information från Lantmäteriet som befintliga byggnader, grönområden och vägar. Det är en kraftfull funktion att snabbt kunna göra bullerananlyser, solanalyser eller hur vägar påverkar. Innan vi använde Forma hade vi inte möjligheten att göra volymstudier på samma sätt, vilket var både dyrare och tog längre tid än idag.

Integrera data från Lantmäteriet

Förutom Lantmäteriets data går det också att läsa in kommunernas 2D-ritningar i detaljplanen för området. Forma får då information om hur en tomt får bebyggas och vilken storlek fastigheterna kan ha. All data som importeras gör det enkelt att skapa modeller och jämföra olika alternativ med varandra.

Wallenstam använder Forma främst för sina egna tomter, men Albin ser ett stort värde med verktyget nästa gång de är involverad i ett större stadsplaneringsprojekt.

Forma är ett riktigt bra verktyg om man är ett företag som exploaterar på mark eller vill ligga steget före. Vid större stadsplanering kan man dessutom få stort värde av Formas generativa design AI för att få fram så optimala förslag som möjligt och enkelt kunna göra analyser i tidiga skeden.

Kontakta Cecilia för mer information

Cecilia Aasa

Försäljning, väst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer