När man jobbar i ett projekt eller en arbetsgrupp är det vanligt att man jobbar återkommande med samma uppsättning dokument. För att få snabb åtkomst till filerna och slippa öppna dem genom att bläddra sig fram så kan man nyttja verktyget File Access.

Ladda ner eTipset