I Bluebeam Revu finns en mängd olika verktyg som hjälper till att kvalitetssäkra och granska PDF:er. Funktionen ”Överlagra sidor” gör det möjligt att jämföra två ritningar genom att placera dem ovanpå varandra. Detta är särskilt användbart när man vill jämföra två olika versioner av samma ritning. Ladda ner.