Inspelat 7 mars

Webinar

Välkommen att lyssna på vårt webinarium där vi berättar om AGACAD Cut Opening den 7 mars.

AGACAD utvecklar ett brett utbud av äkta BIM-programvara för Autodesk® Revit®-användare.

AGACADs Fokus ligger på tre områden – BIM Content Management & Classification, BIM for Prefabrication Construction, och Digital Asset Inventories & BIM for Facility Management – med avancerad teknologi för design av träkonstruktioner, metallkonstruktioner, prefabricerad betong, upphängningssystem för installationer, håltagningsunderlag samt sprinklerprojektering, och för BIM-datahantering.

Cut Opening används för att generera och styra öppningsobjekt i Revit®-modeller. Öppningar kan skapas där kanaler, rör, kabelrännor och el-rör korsar väggar, golv, tak, balkar eller pelare. Denna avancerade BIM-lösning kan skapa modifierade öppningar med detaljer för hållare för konstruktionsbalkar. Du snabbar upp designfasen och skapar ritningar med ökad precision för att säkerställa noggranna faktureringsunderlag för material och arbetstid.

Under detta webinarium kommer vi bland annat titta på hur du arbetar med Cut Opening för Autodesk Revit®, modulen som bland annat upptäcker krockar och sätter in de öppningar som krävs i modellen.

• köra kollisionskontroll på rätt sätt
• ställa in MEP-genomföringskonfigurationer
• läsa in data från kollisionskontroll
• infoga MEP-öppningar
• ändringshantering och manuella korrigeringar av hål
• arbeta med länkade filer
• märka upp öppningar
• skapa parametrar för öppningsbredd, höjd och höjd över golv

När:
7 mars 2023
Kl: 09.00-09.45
Föredragshållare: Andreas Olsson
Lyssna på det inspelade webinariet: