sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Revit Architecture Skapa objekt


Kursbeskrivning

Kursen är utformad för att ge kunskap och grundmetodik för objektskapande i programmet Revit Architecture.

Syftet med kursen är att ge deltagarna förståelse och kunskap kring skapandet av egna objekt såväl som hur befintliga objekt kan anpassas och redigeras. Användaren skapar med hjälp och guidning av instruktör både enklare och mer avancerade parameterstyrda objekt.

Du som användare skall efter avslutad kurs ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand skapa objekt för användande i allt från små till stora projekt.

Kursen vänder sig främst till personer som har grundkunskaper i programmet Revit Architecture och vill komplettera dessa för att effektivisera och göra sina projekt mer anpassningsbara. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i kursen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Kursen finns även som endags expresskurs för användare som redan har viss vana av att skapa objekt.

Revit Architecture – objekt kursinnehåll:

  • Förstå skillnaden mellan system- och komponentfamiljer
  • Välja rätt mallfil beroende på typ av objekt
  • Handskas med olika kategorier och underkategorier
  • Nästa objekt in i andra objekt
  • Skapa detaljobjekt
  • Skapa mängdningbara objekt

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030