sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Revit Architecture Fördjupningskurs


Kursbeskrivning

Kursen är utformad för att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i Revit Architecture.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap kring arbetsmetodik och tankesätt för Revit Architecture som BIM-verktyg.

Under kursen går vi igenom definiering och redigering av objekt samt kompletterande arbetsmoment och komponenter i ett typiskt byggprojekt. Du som användare skall efter avslutad kurs känna dig bekväm med att använda programmet i allt från små till stora projekt. Kursen kräver att du har gått vår grundkurs i Revit eller motsvarande och har en del vana med att arbeta i Revit.

 

Revit Architecture – fortsättningskurs

Kursinnehåll:

 • Avancerade Revit inställningar
 • Skapa vysortering i Project Browser
 • 2D modellering, detaljer
 • Konceptuell modellering, förstudie
 • Koordinatsystem, Massing & Site
 • Väggar, fördjupning, redigering
 • Trappor, Räcken fördjupning, redigering
 • Tak, Golv fördjupning, redigering
 • View Templates, Filter
 • Rendering, Material, Ljus
 • Familjer, Parametrar
 • Faser och Design Options
 • Schedules, Legends
 • Punktmoln
 • DWG/IFC export
 • Introduktion till Dynamo och Infraworks

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030