« Bakåt

Revit Architecture Fördjupningskurs


Kursen är utformad för att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i Revit Architecture.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap kring arbetsmetodik och tankesätt för Revit Architecture som BIM-verktyg.

Under kursen går vi igenom definiering och redigering av objekt samt kompletterande arbetsmoment och komponenter i ett typiskt byggprojekt. 

Revit Architecture – fortsättningskurs

Kursinnehåll:

 • Avancerade Revit inställningar
 • Skapa vysortering i Project Browser
 • 2D modellering, detaljer
 • Konceptuell modellering, förstudie
 • Koordinatsystem, Massing & Site
 • Väggar, fördjupning, redigering
 • Trappor, Räcken fördjupning, redigering
 • Tak, Golv fördjupning, redigering
 • View Templates, Filter
 • Rendering, Material, Ljus
 • Familjer, Parametrar
 • Faser och Design Options
 • Schedules, Legends
 • Punktmoln
 • DWG/IFC export
 • Introduktion till Dynamo och Infraworks
Du som användare skall efter avslutad kurs känna dig bekväm med att använda programmet i allt från små till stora projekt. Kursen kräver att du har gått vår grundkurs i Revit eller motsvarande och har en del vana med att arbeta i Revit.

Tid

2 days, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 450 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer