« Bakåt

Revit Architecture Fördjupningskurs - Fjärrundervisning


Välkommen till vår fjärrutbildning Revit Architecture Fördjupning!

Kursen är utformad för att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i Revit Architecture.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en djupare förståelse och kunskap kring arbetsmetodik och tankesätt för Revit Architecture som BIM-verktyg.

Under kursen går vi igenom definiering och redigering av objekt samt kompletterande arbetsmoment och komponenter i ett typiskt byggprojekt. 

Kursinnehåll:

 • Avancerade Revit inställningar
 • Skapa vysortering i Project Browser
 • 2D modellering, detaljer
 • Konceptuell modellering, förstudie
 • Koordinatsystem, Massing & Site
 • Väggar, fördjupning, redigering
 • Trappor, Räcken fördjupning, redigering
 • Tak, Golv fördjupning, redigering
 • View Templates, Filter
 • Rendering, Material, Ljus
 • Familjer, Parametrar
 • Faser och Design Options
 • Schedules, Legends
 • Punktmoln
 • DWG/IFC export
 • Introduktion till Dynamo och Infraworks
Kursmål
Du som användare skall efter avslutad kurs känna dig bekväm med att använda programmet i allt från små till stora projekt. 

Förkunskaper
Kursen kräver att du har gått vår grundkurs i Revit eller motsvarande och har en del vana med att arbeta i Revit. 

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 500 SEK exkl. moms
FjärrUtb
11 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer