sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Revit Anbudsmodellering


Kursbeskrivning

Kursen är utformad att ge användaren grundläggande kunskaper och färdigheter i programmet Revit Architecture så att denne kan modellera en mängdningsbar modell.

Under kursen går vi igenom de flesta vanliga arbetsmoment och komponenter i ett typiskt byggnadsprojekt och fokuserar speciellt på hur man använder modellen för att ta ut olika listor och mängder.

Kursmål

Syftet med kursen är att ge deltagarna förståelse och kunskap kring arbetsmetodik och tankesätt för Revit Architecture som mängdningsverktyg. Användaren skall efter avslutad kurs känna sig bekväm med att använda programmet för mängdavtagning alternativt exportera till ifc för mängdning i annat program.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha kunskaper om:

  • Grundläggande kunskaper i BIM
  • Revit-plattformen och dess användargränssnitt
  • Uppbyggande och redigering av en projektmodell
  • Objektshantering, objektsbibliotek och mängdning
  • Tillföra information och parametrar på objekt
  • Import och länkning av filer som underlag
  • Export till dwg och IFC
  • Massmodelering för mängdning i tidiga skeden.

Förutsättningar

Utbildningen kräver ingen förkunskap i Revit. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används under kursen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030