sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Projekt övriga anläggningar för användning av el


Kursbeskrivning

Ett verksamhetsområde enligt elsäkerhetslagen.

Det nya systemet bygger på att företaget som utför elinstallationer är ansvariga för utförandet och utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten. Med detta avses att alla personer som ska utföra elinstallationsarbete ska omfattas av egenkontrollprogrammet men de behöver inte vara auktoriserade för att få utföra arbetet, de ska finns registrerade i egenkontrollprogrammet.

Kompetenskraven för de som ska utföra elinstallationsarbete ska utföra regleras i egenkontrollprogrammet. En mer övergripande kompetens är ju viktigt inte bara för de som utför arbetet utan även för chefer, ledare, inköpare av produkter mm.

Vi levererar en kompetens där man arbetar i projektform och projektet har en underrubrik som är INDUSTRI

Projekt belyser de kunskaps mål som regleras i ELSÄK-FS 2017:4 och som kan knytas till just detta verksamhetsområde.

Du kommer arbeta med ett projekt, där du antingen utgår från ditt eget företags verksamhet eller så får du ingångsvärden av oss.

Genomförandet kan beskrivas som en lärarledd distansutbildning. Vi träffas totalt 4 dagar för introduktion, praktiska laborationer och erfarenhetsutbyte (1+2+1 dag). Tiden mellan träffarna är ca 4 veckor. Under dessa 4 veckor finns Processledare tillgängliga för stöd och support via distansverktyg på fasta tider, normalt 1ggr/vecka.

Med fördel så kan ni vara flera från samma företag som studerar samtidigt – det ger ett utökat kompetensutbyte för alla.

Detta projekt är en delmängd (1 av 4) i de kunskaps och färdighetskrav som regleras i ELSÄK-FS 2017:4 för att kunna ansöka om Auktorisation lågspänning hos Elsäkerhetsverket. Du kan sedan komplettera med de andra delarna, projekten, för att helt kunna tillgodogöra dig kompetenskraven, inom en treårsperiod. I det fall ett annat projekt redan utförts så justeras antalet träffar till 3 dagar (1+1+1 dag) i genomförandet.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030