sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Navisworks Manage Grundkurs


Kursbeskrivning

Att skapa en modell i Autodesk Navisworks ger en fantastisk överblick och förståelse för projektet redan innan byggstart.

I Navisworks får man en samlad bild av projektet trots användning av olika program och plattformar. Genom att integrera data och geometri från olika discipliner i en och samma modell ökar värdet av byggnadsinformationsmodellering (BIM). Genom samordning och samarbete mellan de olika aktörerna i projektets faser ökar effektiviteten i projektet.

Navisworks kursinnehåll:

  • Förstå grundläggande terminologi
  • Sammanställa en gemensam Navisworks-modell för flera olika discipliner
  • Göra inställningar i modellen
  • Skapa krocktester
  • Veta hur man använder en Navisworks-modell för samgranskning

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030