« Bakåt

Navisworks Manage Grundkurs


Samgranskning får en allt större roll i vår byggprojektering och är en av huvuddelarna i en effektiv BIM-process.

I Navisworks finns möjlighet att importera en mängd olika filformat för en effektiv granskning, analys och dokumentation av BIM-modeller från olika discipliner.


Navisworks kursinnehåll:

  • Användargränssnittet, filformat
  • Öppna och länka modeller för att skapa en samordningsmodell
  • Navigera i modellen, sektionering
  • Göra inställningar i modellen
  • Urval, grafiska inställningar
  • Viewpoints, animationer
  • Kollisionstester i Navisworks
  • Process för samgranskning
  • Rapporter, uppföljning
Syftet med denna kurs är att ge dig tillräckliga kunskaper för att kunna sammanställa en samordningsmodell med Navisworks, analysera och kollisionstesta denna samt delegera ansvar och uppföljning genom att exportera rapporter från programmet.

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 850 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer