« Bakåt

Navisworks Manage Grundkurs -FJÄRRUNDERVISNING


Vi erbjuder denna kurs som en fjärrundervisningskurs (andra benämningar som används på nätet kan varat ex: distans, webb, online). Detta gör att du inte behöver åka till en utbildningslokal, du träffar våra lärare via webben i Teams, via en särskild inbjudan. Har du inte Teams kan du ladda hem och aktivera ett gratiskonto

Om du inte har tillgång till programvaran ser vi till att du får tillgång till en virtuell dator med programvaran installerad under utbildningen. Du kan givetvis köpa programvaran innan eller efter kursen av oss också.

Självklart kan du avropa denna kurs som en företagsspecifik utbildning också. Det finns då möjligheter till anpassningar efter dina önskemål.

Vi rekommenderar att du letar upp en plats där du kan vara uppkopplad och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår utbildning. Vi rekommenderar om möjligt att du har två skärmar kopplat till din dator. Tänk också på att meddela din omgivning att du deltar i en fjärrundervisning, för att minska störningar.


Samgranskning får en allt större roll i vår byggprojektering och är en av huvuddelarna i en effektiv BIM-process.

I Navisworks finns möjlighet att importera en mängd olika filformat för en effektiv granskning, analys och dokumentation av BIM-modeller från olika discipliner.

Syftet med denna kurs är att ge dig tillräckliga kunskaper för att kunna sammanställa en samordningsmodell med Navisworks, analysera och kollisionstesta denna samt delegera ansvar och 

Navisworks kursinnehåll:

  • Användargränssnittet, filformat
  • Öppna och länka modeller för att skapa en samordningsmodell
  • Navigera i modellen, sektionering
  • Göra inställningar i modellen
  • Urval, grafiska inställningar
  • Viewpoints, animationer
  • Kollisionstester i Navisworks
  • Process för samgranskning
  • Rapporter, uppföljning
Syftet med denna kurs är att ge dig tillräckliga kunskaper för att kunna sammanställa en samordningsmodell med Navisworks, analysera och kollisionstesta denna samt delegera ansvar och uppföljning genom att exportera rapporter från programmet.

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 325 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer