sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Navisworks Manage Grund -FjärrUtb


Kursbeskrivning

Vi erbjuder denna grundkurs som en fjärrundervisningskurs som gör att du inte behöver åka till en utbildningslokal. Du träffar våra lärare via webben (i Teams) och vi ser till att du får tillgång till programvaran (om du inte redan har den). Vi rekommenderar att du letar upp en plats där du kan vara uppkopplad och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår utbildning.


Samgranskning får en allt större roll i vår byggprojektering och är en av huvuddelarna i en effektiv BIM-process.

I Navisworks finns möjlighet att importera en mängd olika filformat för en effektiv granskning, analys och dokumentation av BIM-modeller från olika discipliner.

Syftet med denna kurs är att ge dig tillräckliga kunskaper för att kunna sammanställa en samordningsmodell med Navisworks, analysera och kollisionstesta denna samt delegera ansvar och uppföljning genom att exportera rapporter från programmet.

Navisworks kursinnehåll:

  • Användargränssnittet, filformat
  • Öppna och länka modeller för att skapa en samordningsmodell
  • Navigera i modellen, sektionering
  • Göra inställningar i modellen
  • Urval, grafiska inställningar
  • Viewpoints, animationer
  • Kollisionstester i Navisworks
  • Process för samgranskning
  • Rapporter, uppföljning

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030