sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Mätövningar - Kontroll före idrifttagning


Kursbeskrivning

  • Säkerhetskultur
  • Hur kontrollerar man en anläggning?
  • Hur och var ska man mäta i en anläggning?
  •  Hur håller du dig uppdaterad?

Här utgår vi ifrån regelverket kring kontroll före idrifttagning men fokuserar på praktiska mätövningar. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta. Detsamma gäller även mätinstrumenten.

 

Tid: En halv dag men med två genomföranden / dag enligt överenskommelse.

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Målgrupp

Alla som i sitt arbete har kontrollansvar eller som helt eller delvis utses att utföra arbetsuppgifter inom kontrollansvaret bör ha regelbunden genomgångav det praktiska handhandhavandet av bl. a mätinstrument. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030