sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret


Kursbeskrivning

  • Vilka grundläggande parametrar gäller för att kunna göra beräkningar?
  •  Hur vet man kablars kortslutningstålighet?
  • Vilka egenskaper har olika typer av skydd, ex. genomsläppt energi, selektivitet?
  • Vad säger regelverken?
  •  Använder ni och hur fungerar beräkningsprogram?
  •  Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från era erfarenheter och kopplar dessa till aktuellt regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

 

Tid: En dag enligt överenskommelse.

Vi rekommenderar max 16 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Målgrupp

Alla som har behov av att kunna utföra ledningsdimensionering i sitt arbete och som har behov av en gemensam nivå av kompetens och förståelse kring ledningsdimensionering. 
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030