« Bakåt

Kontroll före idrifttagning - Elsäkerhet Vid Arbete


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett  säkert arbete

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Att träna på att göra Kontroll före idrifttagning så att det utförs på ett korrekt och säkert sätt är en nödvändighet.
  • Säkerhetskultur
  • Varför ska jag kontrollera anläggningen innan den tas i drift?
  • Hur vet jag att anläggningen fungerar på avsett sätt?
  • Vad säger regelverken egentligen?
  • Hur kontrollerar man en anläggning?
  • Hur och var ska man mäta i en anläggning?
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta.


Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Alla som i sitt arbete har kontrollansvar eller som helt eller delvis utses att utföra arbetsuppgifter inom kontrollansvaret bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav och det praktiska handhandhavandet av bl. a mätinstrument. Att veta och förstå vikten av dokumentation är också viktig. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 400 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer