sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhetsdokumentation


Kursbeskrivning

En rådgivande konsulttjänst som bl. a hjälper er med dokumentationen kring egenkontrollprogrammet enligt nya elsäkerhetslagen.

  • Vilka policys, organisationsplaner och delegeringar behövs?
  • Vad behövs kopplat till personsäkerhet vid arbete?
  • Vad behövs kopplat till Starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning?
  • Vad behövs kopplat till elinstallationsarbetet?
  • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad - vad innebär det i arbetsinsats?
  • Hur gör vi i på riktigt?

Vi utgår från er verksamhet och era befintliga system, men vår egen erfarenhet och systematiskt arbetssätt -på riktigt!

Målgrupp

Ledningsgrupper och elinstallatör/-er utsedd till ansvarig för regelefterlevnad och andra direkt berörda.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030