sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhet vid arbete nära och med spänning - Repetition


Kursbeskrivning

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet De som arbetar nära eller med spänning ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran samt ha rätt verktyg och utrustning för arbetets genomförande.

Isolerhandskmetoden enligt SS EN 50110-1

Alla som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del bör ha regelbunden genomgång och träning av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta.

Tid: En dag enligt överenskommelse.

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Tid

08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030