« Bakåt

Elsäkerhet Vid Arbete - Nära och med spänning - Repetition


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett  säkert arbete.

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

De som arbetar nära eller med spänning ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran samt ha rätt verktyg och utrustning för arbetets genomförande
Isolerhandskmetoden enligt SS EN 50110-1.

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta.

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl.


Målgrupp
Alla som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del bör ha regelbunden genomgång och träning av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 6 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer