« Bakåt

Elsäkerhet Vid Arbete med Kontroll före idrifttagning


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett säkert arbete.

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

Vi repeterar regelverket kring Elsäkerhet vid arbete och kombinerar detta med Kontroll före idrifttagning delar av Vi kopplar era egna rutiner och dokumentation med de praktiska inslagen 

  • Säkerhetskultur
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Hur kontrollerar man en anläggning?
  • Hur och var ska man mäta i en anläggning? 
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta. 

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl.


Målgrupp
Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Dessutom bör alla som i sitt arbete har kontrollansvar eller som helt eller delvis utses att utföra arbetsuppgifter inom kontrollansvaret bör ha regelbunden genomgång av det praktiska handhandhavandet av bl. a mätinstrument. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer