sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhet vid arbete med enklare elarbeten


Kursbeskrivning

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. För utförandet av enklare elarbeten ska de som ska utföra detta arbete ha kompetens för de arbetsgifter som företaget vill ska kunna utföras och kontrolleras.

Vi kopplar era egna rutiner och dokumentation med de praktiska inslagen

  • Säkerhetskultur
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Företagsspecifikt - Hur byter man ett vägguttag, strömbrytare, HF don m.m.?
  • Företagsspecifikt - Hur byter man pumpar, kontaktorer och motorskydd?
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta.

Tid: En dag enligt överenskommelse.

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Målgrupp

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Dessutom bör alla som ska ha tillträde till driftrum ha särskild genomgång på vad som gäller. För utförandet av enklare elarbeten ska de som ska utföra detta arbete ha kompetens för de arbetsgifter som företaget vill ska kunna utföras. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030