« Bakåt

Elsäkerhet Vid Arbete med enklare elarbeten


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett  säkert arbete

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. För utförandet av enklare elarbeten ska de som ska utföra detta arbete ha kompetens för de arbetsgifter som företaget vill ska kunna utföras och kontrolleras.

Vi kopplar era egna rutiner och dokumentation med de praktiska inslagen

  • Säkerhetskultur
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Företagsspecifikt - Hur byter man ett vägguttag, strömbrytare, HF don m.m.?
  • Företagsspecifikt - Hur byter man pumpar, kontaktorer och motorskydd? 
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi tar med oss en labbutrustning som du får öva i på riktigt eller om du/ni har ett skarpt objekt kan vi utgå från detta.


Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Dessutom bör alla som ska ha tillträde till driftrum ha särskild genomgång på vad som gäller. För utförandet av enklare elarbeten ska de som ska utföra detta arbete ha kompetens för de arbetsgifter som företaget vill ska kunna utföras. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 day, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer