« Bakåt

Elsäkerhet Vid Arbete för instruerad person


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett  säkert arbete.

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. För instruerade personer ska de som ska utföra arbete ha kompetens för de arbetsgifter som företaget vill ska kunna utföras och kontrolleras.
Vi kopplar era egna rutiner och dokumentation med de praktiska inslagen

  • Grundläggande el i korthet
  • Riskinventering, -värdering och - eliminering, hur gör man?
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Vad säger regelverken?
  • Hur påverkar företagskulturen elsäkerhetsarbetet?
  • "Instruerad person" - Vad betyder det för er?
  • Hantering av driftrum (Nyckelhantering)

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. 

Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Max 16 deltagare vid genomförande av pedagogiska skäl.


Målgrupp
Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Dessutom bör alla som ska ha tillträde till driftrum ha särskild genomgång på vad som gäller och under vilka premisser återställning av utlöst elkraft ska ske. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer