« Bakåt

Elsäkerhet Vid Arbete enl. SS EN 50110-1


ARBETE VID RISK FÖR ELFARA - Så skapar du goda förutsättningar för ett  säkert arbete.

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

  • Säkerhetskultur/-beteende har vi starkt fokus på
  • Riskinventering, -värdering och -eliminering, hur gör man?
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Händelseenergier från ljusbågar
  • Vad säger regelverken?
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Vi rekommenderar max 16 deltagare genomförande av pedagogiska skäl.


Målgrupp
Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 600 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer