sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhet vid arbete enl. SS EN 50110-1 tillägg


Kursbeskrivning

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

  • Säkerhetskultur
  • Riskinventering, -värdering och -eliminering, hur gör man?
  • Vad innebär elfaran i praktiken?
  • Händelseenergier från ljusbågar -NYTT
  • Vad säger regelverken?
  • Hur håller du dig uppdaterad?

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

Tid: En dag enligt överenskommelse.

Vi rekommenderar max 16 deltagare genomförande av pedagogiska skäl.

Målgrupp

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030