sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhet vid arbete enl. SS EN 50110-1 -FJÄRRUNDERVISNING


Kursbeskrivning

Nytt erbjudande!

Vi erbjuder denna kurs som en fjärrundervisningskurs som gör att du inte behöver åka till en utbildningslokal. Du träffar våra lärare via webben (i Teams).

Du kan delta i denna utbildning antingen individuellt eller som en samlad grupp i en av er anordnad lokal.

Vi rekommenderar att du letar upp en plats där du kan vara uppkopplad och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår utbildning. Är ni en samlad grupp så är det OK att ni kopplar upp en dator och visar via en projektor för alla. Det är viktigt att ni har en kommunikationsutrustning då med mikrofon och högtalare så att ni kan kommunicera med utbildaren.


Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

Upplägg:

Denna utbildning består av två delar. Delarna kan tas var för sig men i den ordning de presenteras nedan. Det är helt OK att ta dessa delar under samma dag eller att dela upp dem vid två olika tillfällen. Vi varvar föreläsningar med mindre arbetsuppgifter

Del 1:

Säkerhetskultur

Riskinventering, -värdering och -eliminering, hur gör man?

Vad innebär elfaran i praktiken?

Händelseenergier från ljusbågar -NYTT

Del 2:

Vad säger regelverken?

Hur håller du dig uppdaterad?


Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!


Tid: En dag enligt överenskommelse.


Vi rekommenderar max 16 deltagare genomförande av pedagogiska skäl.

Målgrupp

Alla som i sitt arbete kan utsättas för elfara, eller planerar sådana arbeten bör ha regelbunden genomgång av regelverkens krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet. Allt i enlighet med det som anges i egenkontrollprogrammet på företaget.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030