sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Elsäkerhet för ledare


Kursbeskrivning

Den 1 juli 2017 började nya regler för elinstallationsarbete gälla i enlighet med den nya ellagen. Det nya systemet bygger på att företaget som utför elinstallationer är ansvariga för utförandet och utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten som förut hanterades under överinseende av behöriga elinstallatörer som inte finns längre. Detta betyder att det påverkar hela företaget, chefer, ledare, inköpare av produkter m fl.

Vi utgår från er verksamhet och era befintliga system, dokumentation och rutiner och diskuterar vad de olika delarna betyder för de som leder verksamhet.

  • Introduktion
  • Säkerhetskultur
  • Risker "Det som inte får hända"
  • Elfara
  • Miljöer
  • Regler
  • I praktiken
 
Vi rekommenderar max 16 deltagare vid genomförande av pedagogiska skäl

Tid: En dag enligt överenskommelse.

Utbildningen genomförs av våra erfarna processledare inom kompetensutveckling.

Målgrupp

Ledningsgrupper, chefer i olika led och elinstallatör/-er utsedd till ansvarig för regelefterlevnad även de som inte direkt utför elarbete men som ansvar för personal som gör det bör vara väl insatta i vad som gäller och vad som förväntas av de som utför arbetet. Det är sammantaget en arbetsmiljöfråga även om det handlar om elsäkerhet.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030