« Bakåt

Elsäkerhet för ledare


Den 1 juli 2017 började nya regler för elinstallationsarbete gälla i enlighet med den nya ellagen. Den 30 november 2021 upphörde ELSÄK-FS 2006:1 och hela ansvaret lades enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det nya systemet bygger på att företaget som utför elinstallationer är ansvariga för utförandet och utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten som förut hanterades under överinseende av behöriga elinstallatörer som inte finns längre. 

Detta betyder att det påverkar hela företaget, chefer, ledare, inköpare av produkter m fl.

Vi utgår från er verksamhet och era befintliga system, dokumentation och rutiner och diskuterar vad de olika delarna betyder för de som leder verksamhet.

  • Introduktion
  • Säkerhetskultur
  • Risker "Det som inte får hända"
  • Elfara
  • Miljöer
  • Regler
  • I praktiken
Vi kan köra på en dag på plats alt som Fjärrutbildning eller dela upp i olika pass (max 4) vid Fjärrutbildning via Teams.

Vi rekommenderar max 16 deltagare vid genomförande av pedagogiska skäl

Ledningsgrupper, chefer i olika led och elinstallatör/-er utsedd till ansvarig för regelefterlevnad även de som inte direkt utför elarbete men som ansvar för personal som gör det bör vara väl insatta i vad som gäller och vad som förväntas av de som utför arbetet. Det är sammantaget en arbetsmiljöfråga även om det handlar om elsäkerhet.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer