sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

BIM Grundkurs


Kursbeskrivning

BIM är en kombination av tre bokstäver som man möter allt oftare, och många har frågor om vad det egentligen innebär och vad nyttan är.

Vi rätar ut frågetecknen och ger dig insikt i vad BIM omfattar. Kursen ger även riktlinjer för hur BIM fungerar vid projektering, produktion och förvaltning och vilka krav som kan ställas.

Kursen berör olika områden i en BIM-process, vilket i princip omfattar hela livscykeln för en fastighet. Vi går igenom hur man kan använda BIM under projekteringsfasen, t ex hur BIM-modeller används för olika beräkningar, analyser och tidiga kalkyler eller alternativstudier. Vi visar också vilka BIM-verktyg som finns att tillgå, hur BIM används i produktion och vilka möjligheter som finns för olika typer av kalkyl-, planerings- och produktionshandlingar.

När du har fått inblick i BIM-projektering och BIM produktion visar vi nyttan av den information som har tagits fram, hur man kan förvalta den och se hur dessa data kan fortleva. Vad finns det för möjligheter och hur kan BIM spara kostnader i ett projekt?

Kursen riktar sig till dig som är på beställar- eller förvaltarsidan. Naturligtvis passar den även för dig som vill fördjupa dig mer generellt i BIM. Vi kan även anpassa kursen till ditt företag och dina intresseområden.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift: 5 500 SEK Exkl. moms
10 november , 09:00 - 16:00
Göteborg
Platser kvar

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030