« Bakåt

BIM Grundkurs -FJÄRRUNDERVISNING


Vi erbjuder denna kurs som en fjärrundervisningskurs (andra benämningar som används på nätet kan varat ex: distans, webb, online). Detta gör att du inte behöver åka till en utbildningslokal, du träffar våra lärare via webben i Teams, via en särskild inbjudan. Har du inte Teams kan du ladda hem och aktivera ett gratiskonto

Om du inte har tillgång till programvaran ser vi till att du får tillgång till en virtuell dator med programvaran installerad under utbildningen. Du kan givetvis köpa programvaran innan eller efter kursen av oss också.

Självklart kan du avropa denna kurs som en företagsspecifik utbildning också. Det finns då möjligheter till anpassningar efter dina önskemål.


Vi rekommenderar att du letar upp en plats där du kan vara uppkopplad och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår utbildning. Vi rekommenderar om möjligt att du har två skärmar kopplat till din dator. Tänk också på att meddela din omgivning att du deltar i en fjärrundervisning, för att minska störningar.


BIM är en kombination av tre bokstäver som man möter allt oftare, och många har frågor om vad det egentligen innebär och vad nyttan är.

Vi rätar ut frågetecknen och ger dig insikt i vad BIM omfattar. Kursen ger även riktlinjer för hur BIM fungerar vid projektering, produktion och förvaltning och vilka krav som kan ställas.

Kursen berör olika områden i en BIM-process, vilket i princip omfattar hela livscykeln för en fastighet. 

Vi går igenom hur man kan använda BIM under projekteringsfasen, t ex hur BIM-modeller används för olika beräkningar, analyser och tidiga kalkyler eller alternativstudier. Vi visar också vilka BIM-verktyg som finns att tillgå, hur BIM används i produktion och vilka möjligheter som finns för olika typer av kalkyl-, planerings- och produktionshandlingar.

När du har fått inblick i BIM-projektering och BIM produktion visar vi nyttan av den information som har tagits fram, hur man kan förvalta den och se hur dessa data kan fortleva. Vad finns det för möjligheter och hur kan BIM spara kostnader i ett projekt?
Kursen riktar sig till dig som är på beställar- eller förvaltarsidan. Naturligtvis passar den även för dig som vill fördjupa dig mer generellt i BIM. Vi kan även anpassa kursen till ditt företag och dina intresseområden.

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 325 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer