« Bakåt

BIM Grundkurs -FJÄRRUNDERVISNING


Välkommen till vår fjärrutbildning BIM Grundkurs!

BIM, eller Byggnads Informations Modellering är en process som får allt större användning inom byggindustrin. Från att ursprungligen utvecklats för byggnadsprojekt ser vi nu en allt större spridning även inom anläggning, infrastrukturella projekt och samhällsbyggnad i stort. Oavsett roll inom byggnadsprocessen är det troligt att du i någon form kommer i kontakt med BIM-projektering och krav.
I denna kurs går vi igenom BIM-processen och tittar på det vidare begreppet VDC i vilket BIM ingår. Vi tittar på olika användningsområden av BIM, från idé till färdigställande och förvaltning av byggnadsverk. Vilka programvaror och filformat är vanligen förekommande och vilka värden kan erhållas genom BIM-projektering?
 • BIM och VDC definitionen, roller inom BIM
 • 3D CAD vs BIM vs IFC (Open BIM)
 • Nationella riktlinjer för BIM, kravspecifikationer
 • BIM i tidiga skeden
  Konceptuell och generisk design
  Miljö- och Energianalys, volym- och solstudier
  BIM och juridik, modeller istället för ritningar
 • BIM i projektering, kommunikation och visualisering
  3D-modellering i BIM verktyg, grafiskt och icke grafisk information
  Klassificering av byggnadsdelar, BIP och CoClass
  Modeller kopplade till kostnader, anbud, upphandling
  Molntjänster för samarbete, rättigheter, BIM 360
  Samordningsprocessen med BIM modeller och data
  Värdet av informationen i BIM-modeller
  Leveranser
 • BIM i produktion
  Vidareanvändning av BIM-modellen, inköp och planering
  Kommunikation, mobila enheter
  Maskinstyrning
  Produktionsprogress
  Risker, säkerhet, logistik
 • BIM i förvaltning
  Vidareanvändning av BIM-modellen, drift och förvaltning
  Löpande uppdatering vid ombyggnation
  Sensorstyrd data, Internet of Things (IoT)
  Digitala tvillingar

Kursmål
Denna kurs ger dig värdefulla kunskaper inom BIM oavsett din roll inom Bygg- eller fastighetssektorn. BIM-begreppet har använts i över ett decennium och de olika förklaringarna av dess innebörd har varierat stort. Efter kursen bör du ha fått tillräckligt med verktyg för att kunna skapa dig din egen definition av innehåll och möjligheter med Byggnads Informations Modellering som process.

Målgrupp
Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om BIM, vare sig du arbetar som projektör, i produktion eller kanske är på beställar- eller förvaltarsidan. Naturligtvis passar den även för dig som vill fördjupa dig mer generellt inom BIM. Vi kan även anpassa kursen till ditt företag och specifika intresseområden efter behov.

Förkunskaper
Denna kurs kräver inga förkunskaper.

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 400 SEK exkl moms
FjärrUtb
25 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer