sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

AutoCAD MEP EL Fördjupningskurs


Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i projektering av elinstallation med Autodesks programvara AutoCAD MEP.

Målet med kursen är att du som deltagare skall få en större förståelse för och tillräckliga kunskaper för att kunna konfigurera och företagsanpassa AutoCAD MEP enlig egna eller projektets behov. För fortsättningskursen behövs kunskaper motsvarande AutoCAD MEP grundkurs.

Kursinnehåll:

 • Anpassningar i programmet
 • Projekthanteraren
 • Annotativa objekt
 • Hantering av A-underlag, fördjupning
 • Använda Spaces
 • Displaysystemet
 • Style manager
 • Content Browser
 • Preferences/Properties
 •  MvParter, egna symboler
 • Skapa Elsymboler, Devices
 •  Definiera eldata på komponenter
 • Hantera grupper i Curcuit manager
 • Textning, Littera och Property sets fördjupning
 • Redigera och skapa egna förteckningar
 • Skapa egna Layer Keys
 • Sektioner
 • Kollisionskontroll

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030