« Bakåt

AutoCAD MEP EL Fördjupningskurs


Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i projektering av elinstallation med Autodesks programvara AutoCAD MEP.

Målet med kursen är att du som deltagare skall få en större förståelse för och tillräckliga kunskaper för att kunna konfigurera och företagsanpassa AutoCAD MEP enlig egna eller projektets behov. För fortsättningskursen behövs kunskaper motsvarande AutoCAD MEP grundkurs.

Kursinnehåll:

 • Anpassningar i programmet
 • Projekthanteraren
 • Annotativa objekt
 • Hantering av A-underlag, fördjupning
 • Använda Spaces
 • Displaysystemet
 • Style manager
 • Content Browser
 • Preferences/Properties
 •  MvParter, egna symboler
 • Skapa Elsymboler, Devices
 •  Definiera eldata på komponenter
 • Hantera grupper i Curcuit manager
 • Textning, Littera och Property sets fördjupning
 • Redigera och skapa egna förteckningar
 • Skapa egna Layer Keys
 • Sektioner
 • Kollisionskontroll

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 450 SEK exkl moms
Gruppavgift 35 000 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer