sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Auktoriserad elinstallatör Lågspänning, AL (variant B)


Kursbeskrivning

I ELSÄK-FS 2017:4 regleras vad som gäller för auktorisation för elinstallationsarbete.

Vi kan erbjuda platser i samarbete med Elbranschens utvecklings- och Utbildningscenter, EUU.

Utbildningen bedrivs i 5 delar;

  • Preparand
  • Regler och standarder
  • Elinstallationer i byggnader
  • Anläggningar för produktion av el och övriga anläggningar
  • Elmaskiner

Genomförandet är en lärarledd utbildning med mellanliggande studier. Vi träffas totalt 18 dagar under 6-7 månader med kursstarter i Stockholm och Göteborg i januari/februari samt september/oktober.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030