sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Auktoriserad elinstallatör Lågspänning, AL - Projekt


Kursbeskrivning

I ELSÄK-FS 2017:4 regleras vad som gäller för auktorisation för elinstallationsarbete.

Det nya systemet bygger på att företagen som utför elinstallationer är ansvariga för utförandet och utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten.

Alla personer som utför elinstallationsarbete måste ingå i ett företags egenkontrollprogram. Som auktoriserad kan man dessutom anta "rollen" som ansvarig för regelefterlevnad.

Utbildningen bedrivs i 4 olika projekt;

  • Projekt: Bostäder (villa)
  • Projekt: Allmänna och offentliga utrymmen (sjukhus)
  • Projekt: Särskilda anläggningar (lantbruk)
  • Projekt: Övriga anläggningar för användning av el (industri)

Varje projekt belyser de kunskaps mål som regleras i ELSÄK-FS 2017:4.

Genomförandet kan beskrivas som en lärarledd distansutbildning. Vi träffas totalt 9 dagar för introduktioner och erfarenhetsutbyte samt praktiska laborationer. Tiden mellan träffarna är ca 5 veckor. Under dessa 5 veckor finns Processledare tillgängliga för stöd och support via distansverktyg på fasta tider, normalt 1ggr/vecka.

Den sista veckan mellan varje projekt används till att “besiktiga” ett projekt utfört av annan deltagare i gruppen.

Projekten kan även studeras var för sig för allmän kompetensutveckling och det är först när alla projekten är klara som auktorisation kan sökas.

Tid: 9 dagar enligt överenskommelse i det fall alla projekt skall studeras. Är det delar, enstaka projekt, så är det enligt överenskommelse.

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030