sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

Auktoriserad elinstallatör högspänning, A


Kursbeskrivning

Fullständig auktorisation, A är det formella namnet på kursen enligt ELSÄK-FS 2017:4

Vår erfarna processledare i denna utbildning, med erfarenhet såväl av hur det är att installera och driftsätta högspänningsanläggningar liksom vad som kan hända om det går fel i form av olycka, tar dig till målet.

Kursen består av tre delar:

  • Regler och standarder med anläggningskunskap.
  • Elkraftsberäkningar
  • Jordningssystem, kontroll före idrifttagning med praktisk laboration

Vi har en uppstart på en dag (beräkningar, regler och standarder…) och en dag på slutet för den praktisk laboration, där vi kör lärarlett. Den praktiska laborationen genomförs i en anläggning som vi ordnar eller på någon av deltagarnas företag.

Därutöver så genomför 2 webbinarier på ca 2h vardera.

Kursort är normalt Skövde, för de lärarledda passen.

Vi rekommenderar en maximal studietid på ca 5 månader (en delmängd per månad med mellanliggande arbete men studietiden är givetvis individuell och kan bli både längre och kortare).

Målgrupp

Har du Auktorisation Lågspänning, AL och vill komplettera detta med högspänning är detta utbildningen för dig. Vi gör det PÅ RIKTIGT! vilket betyder att vi kopplar verkligheten som den är, antingen den du arbetar i eller utifrån vår erfarenhet, och tar dig igenom alla regelverk mm som du behöver för att kunna ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Tid

4 dagar, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030