sven AEC AB RSS Feed

Detaljvy

« Gå tillbaka

ATEX för ansvariga och konstruktörer


Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp;

 

 • Ansvariga personer, 1 dag
  • allmän förståelse för relevant elektroteknik
  • förmåga att läsa tekniska ritningar och förstå dem
  • praktisk förståelse för principer och metoder för explosionsskydd
  • aktuell kännedom om och förståelse av tillämpliga standarder
  • grundläggande kunskap om kvalitetssäkring inkl. besiktning, dokumentation, spårbarhet och kalibrering av instrument hur bedöms en konstruktörs skicklighet för arbetsområdet
 • Konstruktörer, 1 dag
  • ingående kännedom om principerna för explosionsskydd
  • ingående kännedom om principerna för olika typer av skydd och märkning
  • ingående kännedom om de aspekter på utrustningens konstruktion som påverkar typen av skydd

 

Därutöver så belyses hur användning och dokumentationskraven ser ut enligt de tillverkningsdokument som företaget har alternativt det som framgår av  Bilaga C i EN 60079-19

 

Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!

 

Du förser oss med dina nuvarande rutiner och dokument som ni använder er av och vi anpassar oss efter detta.

 

Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl

 

Tid: 1 dag

 

Målgrupp

Innehållet i utbildningen är de grundläggande sakerna du behöverenligt SEK HB 427 ochstandarden EN 60079-19

Förutsättningar

Gått grundutbildning eller motsvarande.
 

 

Inga tillgängliga datum för denna kurs

Hittar du inget datum som passar?

Gör en intresseanmälan eller kontakta oss direkt för alternativa datum.
Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning så är du också välkommen att kontakta oss.

Mail till utbildning@aec.se eller ring 010-850 2030