« Bakåt

ATEX för ansvariga och konstruktörer grund


Att konstruera och inneha en anläggning som klassats som ex-anläggning ställer särskilda krav enligt SEK HB 427 och standarden EN 60079-19


Vi utgår så långt det är möjligt från dina/gruppens erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk. Vi ger dig förutsättningar att hålla kompetensen levande även efter kurstillfället, på riktigt!


Du förser oss med dina nuvarande rutiner och dokument som ni använder er av och vi anpassar oss efter detta.


Max 12 deltagare genomförande av pedagogiska skäl


Förståelse för
  • de praktiska färdigheter som behövs för förberedelse och installation enligt tillämpliga skyddsprinciper
  • fordringarna beträffande kontroll och underhåll enligt IEC 600-17

Ha ingående kännedom om
  • principerna för explosionskydd
  • kännedom om principerna för olika typer av skydd och märkning
  • de aspekter på utrustningens konstruktion som påverkar typen av skydd
  • certifiering och tillämpliga dlear av denna standard
  • den särskilda vikten av tillstånd för säkert arbete och säker frånskiljning i samband med explosionsskydd
  • de särskilda metoder som används vid val av och installation av sådan utrustning som behandlas i denna standard
Ansvariga och konstruktörer av ex-klassade anläggningar


Gått grundutbildning eller motsvarande.
 

 

Tid

1 day, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 6 485 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer