« Bakåt

BIM 360 för Projektledare -FJÄRRUNDERVISNING


Välkommen till vår fjärrutbildning BIM 360 för Projektledare!

I kursen tittar vi på hur du som administratör skapar och administrerar BIM 360 konton, lägger till moduler och tjänster samt skapar projekt utifrån fördefinierade mallar. Vi går igenom terminologi, olika adminroller, sätter upp mappstrukturer och bjuder in företag och medlemmar med rättighetsstyrning i projekt.

Vidare går vi igenom ett flertal olika moduler i BIM 360 och deras användningsområden. Vi tittar på projektanalysfunktioner, anpassning av dashboard och uppsättning av olika arbetsflöden.
Målet med kursen är att ge deltagaren kunskaper i de administrativa delarna vid uppsättning av och underhåll av projekt i BIM 360. Med rätt kunskaper kan du som administratör känna dig trygg i och ta väl underbyggda beslut under projekteringen.

Kursinnehåll
 • BIM 360 allmänt
 • Moduler och tjänster
 • BIM 360 vs Autodesk Construction Cloud
 • Autodesk Software Coordinator
 • Lägga upp Account Admins
 • Översikt över BIM 360 kontot, kontoprofil
 • Analytics
 • Appar till BIM 360
 • Lägga till företag, roller, medlemmar
 • Skapa organisationsenheter
 • Forge
 • Admin activity log
 • Biblioteket
 • Skapa mallfiler
 • Fördefiniera arbetsflöden
 • Skapa ett projekt - mallprojekt
 • Mappstruktur
 • Docs vs Design allmänt
 • Bjuda in till projektet
 • Sätta upp rättigheter
 • Ladda upp modeller, handlingar
 • Model Coordination
 • Platser
 • E-postnotifikationer
 • Ärenden
 • Rapporter
 • Insight
 • Desktop Connector
 • Exporter
 • Arkivering av projekt

Kursmål
Målet med denna kurs är att ge dig som projektledare eller administratör i ett BIM 360-projekt djupare kunskaper i plattformen. Vår tanke är att du efter avslutad kurs skall kunna administrera ett BIM-360 konto, hantera tjänster, projekt och medlemmar i dessa. Vi ger dig en förståelse för vad projektörer behöver för att kunna arbeta effektivt i BIM 360 med hjälp av fördefinierade mallar, kommunikations- och andra arbetsflöden. Slutligen skall du kunna styra projektinformationen med hjälp av rättigheter samt utvärdera projektets progress med olika analysverktyg.

Målgrupp
Denna kurs riktar sig främst till dig arbetar i en mer administrativ roll som samordnare, BIM-koordinator, projektledare eller motsvararande.

Förkunskaper
Vi ser helst att du redan har arbetat i BIM 360, alternativt har kunskaper motsvarande vår kurs ”BIM 360 Docs”.

Påbyggnad
För att lättare kunna förstå och stödja projektörer som arbetar med t ex Revit och BIM 360 Design Collaboration arbetsflöden, rekommenderar vi vår kurs ”BIM 360 Design”.

Tid

1 day, 09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 5 400 SEK exkl moms
FjärrUtb
25 oktober, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi delar med oss av de senaste nyheterna från AEC och våra leverantörer.

AEC AB – GDPR Samtycke. Läs mer