sven AEC AB RSS Feed

Vidareutbildning – Installationssamordning

Har du behov av utbildning i Installationssamordning? AEC utvecklar ett koncept där vi kan erbjuda denna vidareutbildning till våra kunder.

Installationssamordnaren svarar för tid- och tekniksamordning samt för kontroll av installationsentreprenaderna både okulärt, tekniskt och ekonomiskt. Detta är en viktig roll som kräver stor erfarenhet inom samtliga installationsområden. Installationssamordnaren är i projektorganisationen underställd entreprenad-, projekt- eller platschef men ingår även i en projekteringsgrupp i samband med en totalentreprenad. Större delen av utbildningen kommer vara på distans.

Kursen har följande mål

Kunskaper

 • Förståelse för entreprenadformer
 • Upphandlingsformer
 • Status för dokument/beskrivning AMA, författningar och standarder

Färdigheter

 • Installationssamordning i projektering (ej utbildning i projektering)
 • CADsamordning (ej programutbildning som är ett separat ordinarie erbjudande)
 • Tekniska lösningar schakter, teknikrum m.m.
 • Leda/samordna projekteringsarbetet inom installation
 • Installationssamordning på bygget
 • Kontrollplan
 • Egenkontroll
 • Samordnad kontroll
 • Tekniska lösningar schakter, teknikrum
 • Leda samordnad provning
 • Bedöma tidsplaner

Kompetens

 •  Att sätta kunskaperna och färdigheterna ovan i ett sammanhang

Vi kommer att arbeta med ett ”skarpt case” i utbildningen.  Är du intresserad? Hör av dig med en intresseanmälan till:

Anders Wahll
E-post: anwh@aec.se
Telefon: 0723-50 54 79

Publiceringsdatum: 2019-11-25