sven AEC AB RSS Feed

AEC PLUS INFRA 2019

Nyheter i senaste releasen

AEC PLUS INFRA är ett tilläggsprogram för dokumenthanteringssystem, utvecklat för att underlätta korrekt leverans mot beställare i stora infrastrukturprojekt.

Genom mycket flexibla exportmöjligheter, detaljerad kvalitetssäkring och automatiserade funktioner för tidskrävande moment är AEC PLUS INFRA ett kraftfullt komplement till dokumenthanteringssystem. För CAD/BIM-samordnare i större projekt är AEC PLUS INFRA ett verktyg för att tidsoptimera leverans enligt beställarens krav.

Läs om nyheterna i senaste releasen 2019 (5.0.18)

Publiceringsdatum: 2019-12-21