sven AEC AB RSS Feed

Kurser i elsäkerhet

Tycker du att det svårt att tolka in elsäkerhetsfrågor i vardagen i din organisation? Vi hjälper dig!

Vi på AEC har under flera år arbetat med att leverera kompetens inom elsäkerhetsområdet både i egen regi men också som underleverantör till andra utbildningsföretag och Yrkeshögskolor. Inom elsäkerhetsområdet finns många föreskrifter och regler att förhålla sig till och det gäller att förankra dessa ner på individnivå för att få bra verkan. När vi utbildar tittar vi inte bara på teorier och regler som gäller idag. För att du som kund skall kunna påbörja ett förändringsarbete inom elsäkerhet tittar vi på hur detta kan göras hos dig på din arbetsplats. I våra kurser utgår vi från det du har med dig in i kursen och hjälper dig hitta vägen till kompetens på riktigt. Hos oss arbetar vi i mindre utbildningsgrupper och fokuserar på de delarna som är viktiga för just din verksamhet. Fördelarna med att vi utbildar i mindre grupper är att detta ger mer effektiv kursinlärning på snabbare tid.

EX-klassat

ATEX är ett område AEC utvecklat i samråd med Preem som vi idag har levererat till ett flertal kunder. Alla som rör sig eller arbetar i ett EX-klassat område med t ex installation och underhåll behöver aktuell kunskap om hur ett säkert arbete i dessa områden ska utföras.

Vi kan leverera kompetens i enlighet med gällande standard till såväl utförare och teknisk personal som konstruktörer på ett mycket effektivt sätt. Självklart följer innehållet i utbildningen SEK HB 427 och standard för EN 60079-19.

Kurser för dig som rör dig inom EX-klassat område.

Vi håller många kurser inom elsäkerhet. Läs mer 

 

Publiceringsdatum: 2019-09-18